Xét về vị trí chiến lược kết hợp với tiện ích và giá bán thì căn hộ Saigon Gateway Quận 9 được xem là có mức giá khá hấp dẫn nhất trong khu vực.

Archives

Tháng Một 2017

Đặt tên con đúng luật theo quy định mới

Theo Điều 26 Bộ luật dân sự năm 2015, có hiệu lực từ 1/1: “1. Cá nhân có quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có). Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên…

Read more